Slum Ball Tournament

Popis

Bláznivá hra, kde začínaš v kanáli odrážať
pomocou papuče pokrčené plechovky od
coly a snažíš sa zasiahnuť benzínové kanistre.
Čím silnejšie odrazíš, tým plechovka rýchlejšie
poletí a máš vyššiu šancu zasiahnuť svoj cieľ.
Po nahratí určitého počtu bodov sa presunieš
do iného prostredia, tým sa môžeš vyhrabať
z kanálu von. Každé ďalšie prostredie je
zaujímavejšie, ale aj náročnejšie. Jednoduchá
hra na ovládanie, pri ktorej je dôležité
predpokladať, kam po odrazení bude
smerovať plechovka. Predmet je dobre
triafať do stien, od ktorých sa dobre
odrážajú a zasahujú ciele.

Sledujte nás aj naďalej

Adresa:

Janka Jesenského 68/8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika

Mate nejaké otázky?

virtualnysvetbn@gmail.com

Telefónny kontakt:

0914 227 337

Copyright © – Virtuálny Svet